Forsiden Prisliste GDPR Covid-19 Naturen

Hjemmesiden benytter ikke unødige cookies, og Helseklinik Drøsselbjerg indsamler derfor ikke data, som du ikke selv har den fulde kontrol over.


Nødvendige data som navn, telefonnummer og email adresser oplyses af kunden fra gang til gang og bliver kun gemt, indtil den aftalte behandling er tilendebragt.


Betalingsoplysninger fra Dankort m.v. bliver ikke gemt fra gang til gang og skal derfor benyttes ved enhver lejlighed. Kun nødvendig kopi af transaktionen bliver gemt til regnskabet.


Enhver kunde kan til enhver tid forlange at få oplyst, hvilke data vi ligger inde med - naturligvis kun på egen person.


Vore komputere bliver løbende opdateret med nødvendig sikkerhedssoftware, således at hacking og andet misbrug bedst muligt undgåes.


Indsigt kan begæres ved henvendelse til webmaster, som også er databehandler.

Vi bruger ikke unødige cookies, så du kan trygt benytte hjemmesiden.